Ana içeriğe atla

 

Amaç:

Engelli kadınların, dezavantajlı kesimlerin ve genel olarak kadınların hak mücadeleleri konusunda farkındalık yaratmak.

 

Hedefler:

-Engelli kadınların haklarını öğrenmeleri, kendi potansiyellerini fark etmelerini sağlamak ve deneyimlerini yazmaları konusunda motivasyonlarını arttırmak.

-Kadınların insan hakları konusunda başta engelli kadınlar olmak üzere kadınları ve toplumu bilinçlendirmek.

-İnternet erişimi bulunmayan ya da teknolojik olanakları kısıtlı olan kadınlara ulaşabilmek için çalışma yapmak ve onları dergiden yararlanma sürecine dahil etmek.

-Araştırma ve yazma yeteneği bulunan kadınları kazanmak için çalışmalar yapmak ve yazma konusunda yeni olan kadınları motive edici çalışmalar yapmak.

 

İlkeler:

-Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmak ve çalışmaları bu doğrultuda planlamak.

-Ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı mücadeleyi benimsemek..

-Özel hayatın gizliliğini esas almak ve kişiselliği ön plana çıkaracak yazıların yayımlanmamasına dikkat etmek, kişisel deneyimlerden yola çıkarak kadınları bilinçlendirici mesajların yazılarda yer almasına olanak tanımak.

-Yazma deneyimi olan kişilerin yazılarının kullandıkları dil, ifadeler, fikirlerin ortaya konuş biçimi bakımından estetik olmasına özen göstermek, yeni yazarların bu konuda güçlendirilmelerine katkıda bulunmak.

-Kadınların bilinçlenmeleri ve güçlendirilmelerini desteklemek amacıyla yazılarda umut ve mücadele ilkesini ön plana çıkarmak.

 

İşleyiş:

Dergi ayda bir yayınlanır.

Yazılar internet ortamında hem yazılı, hem de sesli olarak yer alır.

Yayın kurulu, yalnızca kadınlardan oluşur

Dergiye kadın-erkek herkes yazabilir. Ancak erkeklerin yazılarının kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği temalı olması koşulu aranır.

Yazılar, yayın kurulunun yer aldığı whatsapp grubunda yayımlanarak değerlendirilir.

Dergide özgün yazılar, köşeler ve söyleşiler yer alır.

Söyleşilerin yazılı ve sesli formatının oluşturulmasına özen gösterilir

Yazarlar, aynı sayıda birden fazla yazı yazamaz. Ancak bir yazar, birden fazla köşe hazırlayabilir.